infoCAR

RedutaPWPW
Zaloguj się

Poznaj dokument - Karta kontrolna

Karta kontrolna przewidziana jest dla organów kontroli transportu w celu pobierania danych i kontrolowania kierowcy oraz jego pracy.

Mikrotekst pozytywowy - linie, motywy lub części tła składające się z niewidocznych gołym okiem drobnych znaków w postaci liter wykrywalnych przy użyciu lupy. Mikrotekst

Tło giloszowe - tło powstałe ze splecionych linii ciągłych tworzących wzór koronkowy. Tło wykonane z linii giloszowych o różnej grubości. Gilosz

Mikrotekst negatywowy - linie, motywy lub części tła składające się z niewidocznych gołym okiem drobnych znaków w postaci liter wykrywalnych przy użyciu lupy. Mikrodruk negatywowy

Mikrotekst pozytywowy - linie, motywy lub części tła składające się z niewidocznych gołym okiem drobnych znaków w postaci liter wykrywalnych przy użyciu lupy. Mikrodruk negatywowy

Farba optycznie zmienna wykazująca zmianę blasku i barwy w zależności od kąta obserwacji lub oświetlenia. OVI

Gilosze - delikatne ornamenty powstałe ze splecionych linii ciągłych tworzących wzór koronkowy. Gilosze

Tło wykonane drukiem irysowym, w efekcie którego otrzymujemy ciągłe przejścia kolorów miedzy sobą. Druk irysowy

  • Wnioskodawcą ubiegającym się o wydanie kart kontrolnych jest kierownik lub dowódca jednostki organizacyjnej organu upoważnionego do kontroli tachografów cyfrowych. W Polsce uprawnionymi do tego celu organami są Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego.
  • Karta kontrolna umożliwia dostęp do danych przechowywanych w tachografach cyfrowych lub kartach kierowców w celu odczytu, drukowania i pobierania.