infoCAR

RedutaPWPW
Zaloguj się

Tachograf - sprawdź status

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że sprawdzenie statusu wysłanego przez Państwa wniosku na stronie www.info-car.pl jest możliwe dopiero po jego zarejestrowaniu w systemie produkcyjnym, zazwyczaj po upływie ok. 10 dni roboczych od daty wpływu wniosku do PWPW S.A. Spowodowane jest to koniecznością przeprowadzenia obowiązkowej weryfikacji wstępnej wszystkich nadesłanych przez Państwa dokumentów zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o systemie tachografów cyfrowych. W przypadku wysyłania wniosków za pośrednictwem Poczty Polskiej warto zachować potwierdzenie nadania przesyłki co pozwoli sprawdzić jej aktualny status na stronie http://emonitoring.poczta-polska.pl/.

Wskaż typ karty o którą złożono wniosek:

Strona wyszukuje wnioski, które wpłynęły do PWPW S.A. w przeciągu ostatnich 90 dni. Wynik wyszukiwania ma charakter informacyjny i w przypadkach szczególnych może być mylny.

Wstępne czynności administracyjne lub brak nowych wniosków na podane dane

Typ karty Powód wydania karty Termin na wydanie
kierowcy pierwsze wydanie 1 miesiąc od otrzymania wniosku i wszystkich załączników
przedłużenie ważności (zbliżający się terminu ważności) przed upływem ważności starej karty pod warunkiem, że wniosek złożony nie później niż na 15 dni roboczych przed upływem ważności karty
wymiana (zmiana danych osobowych lub administracyjnych) 15 dni roboczych od otrzymania wniosku
karta zastępcza (utrata, kradzież, wadliwe działanie) 8 dni roboczych od otrzymania wniosku
czasowa i nieodnawialna 1 miesiąc od otrzymania wniosku
warsztatowa pierwsze wydanie 1 miesiąc od otrzymania wniosku
przedłużenie ważności (zbliżający się terminu ważności) 15 dni roboczych od otrzymania wniosku
wymiana (zmiana danych osobowych lub administracyjnych) 15 dni roboczych od otrzymania wniosku
karta zastępcza (utrata, kradzież, wadliwe działanie, zablokowanie lub utrata PIN) 5 dni roboczych od otrzymania wniosku
przedsiębiorstwa pierwsze wydanie 1 miesiąc od otrzymania wniosku
przedłużenie ważności (zbliżający się terminu ważności) 15 dni roboczych od otrzymania wniosku
wymiana (zmiana danych osobowych lub administracyjnych) 15 dni roboczych od otrzymania wniosku
karta zastępcza (utrata, kradzież, wadliwe działanie) 8 dni roboczych od otrzymania wniosku
kontrolna pierwsze wydanie 1 miesiąc od otrzymania wniosku
przedłużenie ważności (zbliżający się terminu ważności) 15 dni roboczych od otrzymania wniosku
wymiana (zmiana danych osobowych lub administracyjnych) 15 dni roboczych od otrzymania wniosku
karta zastępcza (utrata, kradzież, wadliwe działanie) 8 dni roboczych od otrzymania wniosku