infoCAR

Zaloguj się

Przedłużenie ważności karty

Informujemy, że wniosek o przedłużenie (poprz. wznowienie) dokumentu należy przesłać nie wcześniej niż 60 dni roboczych ale nie później niż 15 dni roboczych przed upływem ważności karty. Przesłanie wniosku później niż 15 dni roboczych przed upływem ważności karty może skutkować wydaniem jej już po terminie obowiązywania aktualnie posiadanej przez kierowcę karty.

Uwaga: wyprodukowane i spersonalizowane karty nadawane są listem zwykłym poleconym i termin dostarczenia przesyłki wynosi od 3 do 6 dni roboczych od daty nadania listu.

 

Szanowni Państwo,

W okresie od złożenia wniosku do wydania nowej karty do tachografu (karta kierowcy)  prosimy nie dokonywać zmian (aktualizacji) w posiadanym prawie jazdy. Jakiekolwiek zmiany spowodują przerwanie procesu wydawania nowej karty oraz konieczność dosłania zaktualizowanego dokumentu prawa jazdy (kopii) i ponownej weryfikacji danych, co znacząco wydłuży czas oczekiwania na kartę. 

W sytuacji konieczności zmiany dokumentu prawa jazdy należy jej dokonać przed złożeniem wniosku o wydanie karty kierowcy.

 

W celu przedłużenia ważności karty (poprz. wznowienie karty) z powodu upływu terminu ważności karty, należy złożyć następujące dokumenty:

 • formularz wniosku - dostępny w formacie PDF w zakładce „Procedura składania wniosku o nową kartę”
 • kopię aktualnego prawa jazdy, wykonaną w skali 2:1;
 • fotografię kierowcy:
  • rozmiar: 3,5 cm X 4,5 cm
  • białe tło
  • bez nakrycia głowy, bez ciemnych okularów, lewy półprofil lub na wprost
  • podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem
 • dowód wniesienia opłaty za nową kartę

W części C wniosku należy zaznaczyć, iż wnosi Pan/Pani o przedłużenie ważności karty (poprz. wznowienie karty)  z powodu zbliżającego się terminu upływu ważności.

Opłatę za wydanie nowej karty kierowcy należy uiścić na numer rachunku bankowego PWPW S.A.:

numer konta: 04 1160 2202 0000 0000 6945 5545
(w tytule opłaty należy wpisać PESEL lub NIP, imię i nazwisko kierowcy/technika/właściciela przedsiębiorstwa)
 


Wypełniony i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy przesłać na adres:

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
ul. Karczunkowska 30
02-871 Warszawa
z dopiskiem: STC

 

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o przedłużenie ważności karty (poprz. wznowienie karty) za pośrednictwem Internetu.  Aby skorzystać z tej możliwości  niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wniosek elektroniczny znajduje się w zakładce Złóż wniosek przez Internet.

 

Wnioski, które przesłane zostaną wcześniej niż określony powyżej termin, zostaną automatycznie odrzucone, a wniesiona opłata zostanie zwrócona w pełnej kwocie, zgodnie z dyspozycją Wnioskodawcy.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz.U. z 2005., Nr. 180, poz.1494) użytkownik karty ma obowiązek zwrócić przeterminowaną kartę do PWPW S.A., nie wcześniej jednak niż 28 dni po upływie jej terminu ważności.

 

Reklama