infoCAR

Zaloguj się

PROCEDURA WYDANIA KARTY ZASTĘPCZEJ (poprz. wymiany karty) Z POWODU ZAGUBIENIA/KRADZIEŻY

Szanowni Państwo,

W okresie od złożenia wniosku do wydania nowej karty do tachografu (karta kierowcy)  prosimy nie dokonywać zmian (aktualizacji) w posiadanym prawie jazdy. Jakiekolwiek zmiany spowodują przerwanie procesu wydawania nowej karty oraz konieczność dosłania zaktualizowanego dokumentu prawa jazdy (kopii) i ponownej weryfikacji danych, co znacząco wydłuży czas oczekiwania na kartę. 

W sytuacji konieczności zmiany dokumentu prawa jazdy należy jej dokonać przed złożeniem wniosku o wydanie karty kierowcy.

W celu wydania karty zastępczej (poprz. wymiany karty) z powodu zagubienia lub kradzieży, należy złożyć następujące dokumenty:

 • formularz wniosku - dostępny w formacie PDF w zakładce „Procedura składania wniosku o nową kartę”
 • kopię prawa jazdy, wykonaną w skali 2:1;
 • fotografię kierowcy:
  • rozmiar: 3,5 cm X 4,5 cm
  • białe tło
  • bez nakrycia głowy, bez ciemnych okularów, lewy półprofil lub na wprost
  • podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem
 • dowód wniesienia opłaty za nową kartę
 • oświadczenie kierowcy o zagubieniu karty, a w przypadku kradzieży - zaświadczenie z policji o zgłoszonej kradzieży

W części C wniosku należy zaznaczyć, iż wnosi Pan/ Pani o wydanie karty zastępczej (poprz. wymiany karty) z powodu zagubienia lub kradzieży.

Opłatę za wydanie nowej karty kierowcy należy uiścić na numer rachunku bankowego PWPW S.A.:

numer konta: 04 1160 2202 0000 0000 6945 5545
(w tytule opłaty należy wpisać PESEL lub NIP, imię i nazwisko kierowcy/technika/właściciela przedsiębiorstwa)

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy przesłać na adres:

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
ul. Karczunkowska 30
02-871 Warszawa
z dopiskiem: STC utrata

 

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o wydanie karty zastępczej (poprz. wymiany karty) za pośrednictwem Internetu.  Aby skorzystać z tej możliwości  niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wniosek elektroniczny znajduje się w zakładce Złóż wniosek przez Internet.

Reklama