infoCAR

Zaloguj się

KONTAKT

 

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że sprawdzenie statusu wysłanego przez Państwa wniosku na stronie www.info-car.pl jest możliwe dopiero po jego zarejestrowaniu w systemie produkcyjnym, zazwyczaj po upływie ok. 10 dni od daty wpływu wniosku do PWPW S.A. Spowodowane jest to koniecznością przeprowadzenia obowiązkowej weryfikacji wstępnej wszystkich nadesłanych przez Państwa dokumentów zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o systemie tachografów cyfrowych. W przypadku wysyłania wniosków za pośrednictwem Poczty Polskiej warto zachować potwierdzenie nadania przesyłki co pozwoli sprawdzić jej aktualny status na stronie http://emonitoring.poczta-polska.pl/.

 

Szanowni Państwo, informujemy, iż PWPW S.A. prowadzi dystrybucję kart do tachografów cyfrowych jedynie na terytorium RP. Podane we wniosku adresy zagraniczne nie będą uwzględniane a korespondencja będzie wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku. W przypadku gdy wniosek nie będzie zawierał ani jednego adresu znajdującego się na terytorium RP zostanie odrzucony

 

INFOLINIA: (0 22) 332 92 90
Infolinia pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:30

Adres do wysłania Wniosku

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.)
ul. Karczunkowska 30
02-871 Warszawa
„STC”

Adres e-mail do kontaktu w sprawach ogólnych tachograf@pwpw.pl

Adres do wysłania Reklamacji

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.)
ul. Karczunkowska 30
02-871 Warszawa
„Reklamacja STC”

 

W przypadku upływu terminu ważności karty do tachografu cyfrowego  należy ją odesłać na adres 

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.)
ul. Karczunkowska 30
02-871 Warszawa

Uwaga! Nie przyjmujemy wniosków przywiezionych osobiście!

Reklama