infoCAR

Zaloguj się

Karta czasowa nieodnawialna

Zgodnie z art. 29 ust. 5  Rozporządzenia rady Paramentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 w odpowiednio uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydania czasowej i nieodnawialnej karty kierowcy, na okres nie przekraczający 185 dni. Kartę taką można wydać jedynie kierowcy, który nie ma normalnego miejsca zamieszkania w państwie członkowskim lub państwie, które jest umawiającą się stroną Umowy AETR, pod warunkiem, że kierowcę takiego łączy stosunek pracy z przedsiębiorstwem transportowym mającym siedzibę w państwie członkowskim wydania oraz, o ile zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr. 1072/2009,  przedstawi świadectwo kierowcy.

W celu wydania czasowej i nieodnawialnej karty kierowcy, należy złożyć następujące dokumenty:

 • formularz wniosku - dostępny w formacie PDF w zakładce „Procedura składania wniosku o nową kartę”
 • kopię prawa jazdy, wykonaną w skali 2:1;
 • fotografię kierowcy:
  • rozmiar: 3,5 cm X 4,5 cm
  • białe tło
  • bez nakrycia głowy, bez ciemnych okularów, lewy półprofil lub na wprost
  • podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem
 • dowód wniesienia opłaty za nową kartę,
 • Świadectwo kierowcy,
 • Kopię umowy o pracę, zawartej z przedsiębiorstwem transportowym mającym siedzibę na terenie Polski

Opłatę za wydanie nowej karty kierowcy należy uiścić na numer rachunku bankowego PWPW S.A.:

numer konta: 04 1160 2202 0000 0000 6945 5545
(w tytule opłaty należy wpisać PESEL lub NIP, imię i nazwisko kierowcy)


Wypełniony i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy przesłać na adres:

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowy S.A.
ul. Karczunkowska 30
02-871 Warszaw
z dopiskiem: STC

 

Istnieje również możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem Internetu.  Aby skorzystać z tej możliwości  niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wniosek elektroniczny znajduje się w zakładce Złóż wniosek przez Internet.

Reklama