infoCAR

Zaloguj się

CENNIK

Tabela opłat za karty do tachografów

Rodzaj karty Opłata netto Opłata brutto (zawiera 23% podatku VAT) za wniosek papierowy
Karta kierowcy 140,00 PLN 172,20 PLN
Karta przedsiębiorstwa 230,00 PLN 282,90 PLN
Karta warsztatowa 230,00 PLN 282,90 PLN
Karta kontrolna 195,00 PLN 239,85 PLN

Opłatę za kartę do tachografu cyfrowego należy wnieść na konto PWPW S.A.

numer konta: 04 1160 2202 0000 0000 6945 5545

W przypadku przelewów dokonywanych z kont zagranicznych prosimy o podawanie następujących kodów  SWIFT i IBAN:

Międzynarodowy numer banku BIC odbiorcy (SWIFT-Code):BIGBPLPW

Międzynarodowy bankowy numer konta IBAN:PL

Pole „TYTUŁ WPŁATY” należy wypełnić w zależności od rodzaju zamawianej karty, wg. następujących
wzorów:

Rodzaj karty Tytuł wpłaty (wzór)
Karta kierowcy NIP lub PESEL, imię i nazwisko kierowcy
Karta przedsiębiorstwa NIP przedsiębiorstwa, opłata za kartę przedsiębiorstwa
Karta warsztatowa NIP organu prowadzącego warsztat, opłata za kartę warsztatową
Karta kontrolna NIP organu kontrolnego, opłata za kartę kontrolną

UWAGA!

  • Przy dokonywaniu wpłaty prosimy postępować wg. zasady, iż jednemu wnioskowi o kartę towarzyszy jeden przelew/wpłata oraz jeden dowód przelewu/wpłaty. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o kartę
     
  • W przypadku kart kierowcy jedynym uprawnionym do złożenia wniosku oraz wniesienia opłaty za wydane wznowienie lub wymianę karty kierowcy, jest kierowca, a nie np. jego pracodawca. Dopiero po jej uiszczeniu kierowca może otrzymać refundację tego wydatku od swego pracodawcy na podstawie imiennego dowodu uiszczenia tej opłaty (art. 20 ust.7 ustawy z 29.07.2005 r. o systemie tachografów cyfrowych – Dz.U. nr 180,poz.1494). Stąd faktura za wydanie karty kierowców jest wystawiana na kierowcę. 

Reklama