infoCAR

Zaloguj się

Poznaj nowe prawo jazdy

Prawo jazdy jest dokumentem stwierdzającym uprawnienia do kierowania pojazdami. Wzór nowego prawa jazdy określa Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 973) w dniu 29 sierpnia 2012 r. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 roku.

Awers

FalaPowtórzona dana personalizacyjna zapisana w postaci ciągu znaków układających się w kształt fali zachodzącej na zdjęcie. Znaki naniesione są w postaci czarnych elementów z białym konturem.

HologramAntykseryczny transparentny element umieszczony wewnątrz struktury karty w sposób częściowo zachodzący na pole zdjęcia, zawierający dyfrakcyjny obraz optycznie zmienny.

DuchPowtórzony wizerunek posiadacza dokumentu wykonany w mniejszej skali i przy użyciu innej techniki personalizacji - grawerowania laserowego.

MikrodrukMikrotekst pozytywowy - linie, motywy lub części tła składające się z niewidocznych gołym okiem drobnych znaków w postaci liter wykrywalnych przy użyciu lupy.

GrawerowanieGrawerowanie wypukłe - zaczernienie z efektem wypukłości wyczuwalnym dotykiem na powierzchni karty.

GiloszGilosze tła nachodzące na pole zdjęcia.

GrawerowanieGrawerowanie z wyczuwalnym efektem wypukłości.

MikrodrukMikrotekst negatywowy - linie, motywy lub części tła składające się z niewidocznych gołym okiem drobnych znaków w postaci liter wykrywalnych przy użyciu lupy.

OVIFarba optycznie zmienna wykazująca zmianę blasku i barwy w zależności od kąta obserwacji lub oświetlenia.

Druk irysowySubtelna i płynna zmiana barwy w obrębie tej samej linii giloszowej.

MLIZłożony obraz laserowy wykonany w strukturze soczewkowej wytłoczonej na powierzchni karty i wyczuwalnej organoleptycznie, zawierający co najmniej dwa obiekty graficzne widoczne naprzemiennie pod różnymi kątami patrzenia.

Rewers

Mikrodruk negatywowyMikrotekst negatywowy - linie, motywy lub części tła składające się z niewidocznych gołym okiem drobnych znaków w postaci liter wykrywalnych przy użyciu lupy.

Mikrodruk negatywowyMikrotekst negatywowy - linie, motywy lub części tła składające się z niewidocznych gołym okiem drobnych znaków w postaci liter wykrywalnych przy użyciu lupy.

Tło giloszoweGilosze - delikatne ornamenty powstałe ze splecionych linii ciągłych tworzących wzór koronkowy.

Druk irysowySubtelna i płynna zmiana barwy w obrębie tej samej linii giloszowej.

TLETLE – jedenastocyfrowy transparentny element, personalizowany laserowo (grawerowany).

Awers UV

Nadruk fluorescencyjnyElement lub motyw wykonany farbą transparentną w świetle widzialnym i świecącą w świetle ultrafioletowym.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012

  1. Format karty identyfikacyjnej (układ poziomy) o wymiarze 85,595 mm (+/– 0,125 mm) x 53,975 mm (+/– 0,055 mm) i promieniu zaokrągleń w przedziale od 2,88 do 3,18 mm i grubości od 0,68 do 0,84 mm, wykonanej w 100% z wielowarstwowego poliwęglanu, której właściwości fizyczne i chemiczne odpowiadają standardom określonym w normach przenoszących normy:
    1) PN-ISO/IEC 7810:2006 Karty identyfikacyjne – Charakterystyki fizyczne;
    2) PN-ISO/IEC 7816-1:2007 Karty identyfikacyjne – Elektroniczne karty stykowe – Charakterystyki fizyczne.
  2. Metody weryfikowania cech fizycznych prawa jazdy w celu ich zgodności z międzynarodowymi standardami są zgodne z normą PN-ISO/IEc 10373-1:2008 karty identyfikacyjne – Metody badań.
  3. Prawo jazdy ma formę karty zbudowanej z wielowarstwowego poliwęglanu, przy czym warstwy zewnętrzne są przezroczyste, a warstwy środkowe nieprzezroczyste. Na karcie nadrukowano technikami offsetową i sitodrukową elementy graficzne i zabezpieczające, a techniką druku inkjetowego naniesiono kolorową fotografię posiadacza prawa jazdy.
  4. Barwa tła prawa jazdy jest utrzymana w tonacji różowej.