infoCAR

RedutaPWPW
Zaloguj się

Kreator opłaty

Wybierz urząd, w którym chcesz dokonać opłaty. Jeśli urzędu nie ma na mapie, oznacza to, że nie umożliwia on wnoszenia opłat przez Internet.

Wybierz czynnośćWybierz czynność, za którą chcesz dokonać płatności

Podpowiedź uzyskasz po zaznaczeniu wybranej pozycji.

Kreator płatności przeprowadzi Cię przez kolejne kroki.

Opłaty możesz dokonać kartą płatniczą lub przelewem. Do opłaty administracyjnej i ewidencyjnej, doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł.

Po dokonaniu płatności, wygenerowane zostanie potwierdzenie transakcji (w formacie PDF), z którego wydrukowaną kopią powinieneś udać się do urzędu w celu zamówienia dokumentu.