infoCAR

Zaloguj się

POZNAJ DOWÓD REJESTRACYJNY

Dowód rejestracyjny jest (centralnie personalizowanym) dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu, zawierającym dane techniczne pojazdu oraz dane personalne jego właściciela i/lub posiadacza. Dokument jest zgodny z DYREKTYWĄ RADY WE 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2004 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. 2004 nr 110 poz. 1169).

Awers

Włókna zabezpieczająceWłókna zabezpieczające - różnej długości i koloru włókna wprowadzone w strukturę papieru, widoczne w świetle dziennym, w świetle UV lub w podczerwieni.

Perforowany numer Perforowany numer rejestracyjny

Kod 2-DKod dwuwymiarowy 2-D umożliwia automatyczny odczyt danych zawartych w dokumencie.

Kod OCR-BKod OCR-B umożliwia automatyczny odczyt danych zawartych w dokumencie.

Rewers

Zabezpieczenia chemiczneZabezpieczenia chemiczne przed bezśladowymi próbami usuwania lub zmianami zapisów na dokumencie.

Włókna zabezpieczająceRóżnej długości i koloru włókna wprowadzone w strukturę papieru, widoczne w świetle dziennym, w świetle UV lub w podczerwieni.

OVIFarba optycznie zmienna wykazująca zmianę blasku i barwy w zależności od kąta obserwacji lub oświetlenia.

Druk irysowySubtelna i płynna zmiana barwy w obrębie tej samej linii giloszowej.

MikrodrukMikrotekst pozytywowy - linie, motywy lub części tła składające się z niewidocznych gołym okiem drobnych znaków w postaci liter wykrywalnych przy użyciu lupy.

MetameriaFarby metameryczne - pary (chemicznie różnych) farb, które w danym oświetleniu są niemal nie do odróżnienia, ale które wykazują zauważalne różnice kontrastu barwnego w innym świetle lub pod filtrem, zwykle czerwonym. Systemy reprodukcji opartej na czterech barwach (druk offsetowy, kopiarki kolorowe, drukarki atramentowe itd.) nie są w stanie skopiować efektów metamerycznych.

Efekt kątowyMotyw wykonany techniką druku wklęsłego, widoczny po odchyleniu podłoża oglądanego w oświetleniu kątowym. W zależności od kierunku padania światła obraz widoczny jest jako jasny na ciemnym tle lub odwrotnie. Wzór złożony z wypukłych linii przecinających się pod kątem prostym (90°) tworzy specjalną powierzchnię, która uwidacznia motyw, wykorzystując efekty światła i cienia.

Awers UV

Nadruk fluorescencyjnyElement lub motyw wykonany farbą transparentną w świetle widzialnym i świecącą w świetle ultrafioletowym.

Włókna zabezpieczająceRóżnej długości i koloru włókna wprowadzone w strukturę papieru, widoczne w świetle UV lub w podczerwieni.

Perforowany numerPerforowany numer rejestracyjny

Znak wodny

Znak wodnyZnak wodny widzialny w świetle przechodzącym, to charakterystyczny obraz uzyskiwany w trakcie formowania wstęgi papieru.

  1. Dowód rejestracyjny jest dokumentem w formie trzy skrzydełkowego dokumentu papierowego, w układzie poziomym.
  2. Kolorystyka tła dokumentu utrzymana jest w tonacji błękitno-żółtej.
  3. Awers dokumentu laminowany jest folią transparentną, służącą do zabezpieczenia spersonalizowanego dowodu rejestracyjnego przed uszkodzeniami.
  4. Wymiary dowodu rejestracyjnego w układzie poziomym to 105 mm x 218 mm (±0,7 mm), natomiast po złożeniu 73 mm x 105 mm.