infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

Zmiany w egzaminowaniu luty 2016

Utworzono: 02-03-2016 12:45

Znowelizowane rozporządzanie dotyczące egzaminowania kandydatów na kierowców przyniosło kilka zmian, są to jednak zmiany, które nie wpłyną w znaczący sposób na funkcjonowanie wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (WORD) i kształt egzaminów.

Część praktyczna egzaminu na kategorię B. Żródło: InfoCar

Część praktyczna egzaminu na kategorię B. Żródło: InfoCar

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (bo tak brzmi pełna nazwa wspomnianego aktu prawnego) obowiązuje od 25 lutego i wprowadza kilka zmian dotyczących procedury egzaminacyjnej. Zmiany, z jakimi kierowcy będą mieli do czynienia podzieliliśmy na poszczególne kategorie prawa jazdy (w nawiasie odniesienie do konkretnego przepisu).

Wszystkie kategorie:

Wprowadzono obowiązek wylegitymowania się przez egzaminem ważnym dokumentem tożsamości. Do przepisu dodano słowo „ważny” ponieważ zdarzały się sytuacje, że kandydat na kierowcę okazywał się np. nieaktualnym dowodem osobistym (§ 11. 1.).

Uruchomienie silnika jako osobne zadanie. Dotychczas uruchomienie silnika nie było traktowane jako zadanie egzaminacyjne. Teraz znalazło się w zadaniu drugim, tuż po sprawdzeniu płynów świateł, przygotowaniu się do jazdy itd. Oznacza to, że dwukrotne nieprawidłowe wykonanie tego zadania zakończy egzamin z wynikiem negatywnym. Za nieprawidłowe można uznać włączanie silnika z włączonym biegiem i bez wciśniętego pedału sprzęgła. Takie postępowanie jest nie tylko nieprawidłowe, ale może być również bardzo niebezpieczne. W ubiegłym roku na skutek odpalania na biegu został w Polsce śmiertelnie potrącony przechodzień. Pisaliśmy o tym w serwisie: http://info-car.pl/infocar/artykuly/smiertelne-potracenie-podczas-odpalania.html (tabela nr 4 rozporządzenia).

Wprowadzono funkcję koordynatora, jego zadaniem jest koordynacja pracy egzaminatorów (§ 2.).

Egzaminator może przerwać egzamin na prawo jazdy, jeżeli uzna, że egzamin jest przeprowadzany w sposób niezgodny z przepisami (§ 16. 2.).

AM

Nie obowiązują już trasy egzaminacyjne dla kategorii AM (§ 25.).

Egzaminy kategorii AM mogą być realizowane poza WORD (§ 9. 3.).

Minimalny czas trwania egzaminu praktycznego dla kategorii AM skrócono do 10 minut

AM, A, A1, A2

Rozdzielono zadania: slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym) i jazda po łukach w kształcie cyfry 8, każde jest teraz oceniane osobno. Dotychczas tzw. ósemka i slalom wolny pomiędzy bramkami było traktowane jako jedno zadanie (tabela nr 2 rozporządzenia).

Rozszerzenie zakresu typów obuwia, które może być stosowane na egzaminie. Dotychczas buty musiały być sznurowane, teraz można już stosować profesjonalne buty z klamrami. Określono, że na egzaminie można stosować: obuwie pełne, zakrywające stopę, wiązane lub zapinane na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwie typu motocyklowego (§ 13. 1.).

C i C1

Zlikwidowano zadanie zawracania na placu manewrowym.

B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T

Wydłużono z 10 do 15 minut czas na wykonanie zadania polegającego na sprzężeniu przyczepy z pojazdem silnikowym.

Wydłużono z 7 do 10 minut czas na wykonanie zadania polegającego na rozprzęgnięciu przyczepy z pojazdem silnikowym.

Podziel się