infoCAR

Zaloguj się

Mosty w Polsce są pod stałą kontrolą

Utworzono: 20-08-2018 15:10

Stan ponad 7 tys. obiektów mostowych na 19 tys. km dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA podlega corocznym kontrolom. Na bieżąco monitorujemy obiekty inżynierskie aby utrzymywać ich stan na poziomie zapewniającym komfort i bezpieczeństwo podróżujących. Nasze działania potwierdzają coroczne raporty o stanie mostów gdzie średnie oceny obiektów mostowych zarządzanych przez GDDKiA z roku na rok są wyższe.

Źródło: www.gddkia.gov.pl

Źródło: www.gddkia.gov.pl

Każdego roku przeznaczamy środki na remonty mostów i innych obiektów inżynierskich. W czerwcu br. w Małopolsce oddano do użytkowania cztery nowe mosty: dwa w Tyliczu oraz w trzeci w Brzesku (wszystkie w ciągu DK75) oraz w Szczepanowicach w ciągu DK7. Niedawno w Brodach koło Kalwarii Zebrzydowskiej do użytku oddano dwa nowe mosty zbudowane w ciągu DK52, w miejscu poprzednich konstrukcji. Budowany jest nowy most w Białym Dunajcu na DK47. Potwierdzeniem dobrej dbałości o obiekty inżynierskie na sieci dróg krajowych jest funkcjonowanie w dobrej kondycji obiektów wybudowanych w latach 1860 - 1900.

Przykładem bieżących działań będących wynikiem corocznych kontroli jest m.in. wymiana dylatacji na wiaduktach w ciągu A4 w Katowicach i w Chorzowie. Więcej o tym remoncie można przeczytać tutaj: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/30213/Wymiana-dylatacji-na-wiaduktach-w-ciagu-A4-Katowicach-i-w-Chorzowie

Garść danych statystycznych oraz szczegółowe informacje dotyczące kontroli i stanu mostów zarządzanych przez GDDKiA można przeczytać w zakładce „Mosty” w serwisie GDDKiA: https://www.gddkia.gov.pl/pl/929/mosty

Źródło: www.gddkia.gov.pl

Podziel się