infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

GDDKiA podpisała umowę na realizację ostatniego odcinka autostrady A1 w Polsce

Utworzono: 23-04-2019 7:28

Po zawarciu tej umowy wszystkie odcinki autostrady A1 są w realizacji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Mirbud, a wartość kontraktu to 857 mln zł. Odcinek Piotrków Trybunalski - Kamieńsk to najdłuższy odcinek realizacyjny A1 na terenie woj. łódzkiego i liczy ponad 24 km. Wszystkie pozostałe w obu województwach (łódzkim i śląskim) są już w fazie budowy.

Źródło: www.gddkia.gov.pl

Źródło: www.gddkia.gov.pl

Przetarg trwał tylko 4 miesiące!

Powtórne postępowanie przetargowe wyłaniające wykonawcę odcinka w. Piotrków Trybunalski Południe – w. Kamieńsk trwało tylko cztery miesiące od ogłoszenia do podpisania umowy. Było to możliwe dzięki nowemu harmonogramowi narzucającemu szybsze procedowanie postępowań jakie zostało wdrożone w GDDKiA w ostatnich miesiącach oraz dzięki obowiązującym obecnie właściwym kryterium doboru ofert zgodnie z regulacjami w Prawie zamówień publicznych i uzgodnieniom z Urzędem Zamówień Publicznych. Skracanie czasu postępowań to jedno z działań jakie wpływa na stabilizację rynku budowlanego i późniejszą płynność realizacji inwestycji.

Kalendarz wydarzeń związany z odcinkiem w. Piotrków Trybunalski Południe – w. Kamieńsk
18.12.2018 r. – wszczęcie postępowania (w Oddziale GDDKiA w Łodzi)
14.02.2019 r. – ostateczny termin składania ofert
11.03.2019 r. – wybór najkorzystniejszej oferty (firma MIRBUD, wartość 857 000 000 zł). Nie było odwołań od wyboru.
12.04.2019 r. – zakończenie kontroli Prezesa UZP (nie stwierdzono naruszeń, wyłonienie wykonawcy)
18.04.2019 r. – podpisanie umowy

W przetargu złożono pięć ofert. Kosztorys: 896 792 091,14 zł (brutto), ceny ofert mieściły się w granicach 96 – 171 proc. budżetu Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert: 55 proc. cena, 45 proc. kryteria jakościowe (wśród nich: przedłużenie okresu gwarancji, równość podłużna, termin realizacji, zagospodarowanie gruntu rodzimego, przejęcie ryzyka pogodowego).

Mimo zmniejszenia budżetu podpisaliśmy umowę!

Budżet pierwotny z 2018 r. na roboty wynosił ok. 943 mln. Jednak w poprzednim postępowaniu, gdzie wybrano ofertę firmy Intercor (za kwotę 650 mln zł) oferent odstąpił od podpisania umowy. GDDKiA zoptymalizowała zakres prac związanych z realizacją zadania oraz wykonała część dokumentacji samodzielnie co mimo aktualizacji budżetu pozwoliło zmniejszyć go do poziomu ok.  897 mln zł i ostatecznie podpisać umowę z firmą Mirbud na kwotę ok. 857 mln zł.

Dwie jezdnie A1 od Gdańska do Czech przed końcem 2021 r.!

Ważnym aspektem jest wpisanie do kontraktu „kamienia milowego” jaki wykonawca ma spełnić. Jest to udostępnienie kierowcom jednej jezdni, ale z dwoma pasami ruchu w każdym z kierunków jeszcze przed na końcem 2021 r.

Po 8 miesiącach od podpisania umowy wykonawcy już pracują w terenie!

W przypadku pozostałych, czterech odcinków między Częstochową i Tuszynem będących w budowie, wykonawcy weszli na budowę średnio po 8 miesiącach od podpisania umowy. Liczymy, że w przypadku dziś podpisanej umowy będzie podobnie. Według kontraktu na projektowanie i uzyskanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) przewidziane jest 17 miesięcy. Planowany termin oddania w. Piotrków Trybunalski Południe – w. Kamieńsk to przełom2022/2023 r. Pozostałe cztery odcinki między Częstochowa i Tuszynem, które są w budowie powinny zostać udostępnione kierowcom w standardzie po trzy pasy w obu kierunkach przed końcem 2021 r.

GDDKiA Podpisanie umowy przypieczętowało połączenie A1 w całość stanowiącą komunikacyjny kręgosłup kraju. Nowa droga poprawi nie tylko sam komfort podróży ale radykalnie zmienią się również bezpieczeństwo i przepustowość trasy. W miejsce dwujezdniowej drogi krajowej o dwóch pasach ruchu i nawierzchni bitumicznej, pojawi się nowoczesna autostrada z trzema pasami ruchu. To zwiększy przepustowość nowej trasy o ok. 50 proc. w stosunku do stanu obecnego. Z kolei betonowa nawierzchnia, według ocen specjalistów, powinna wytrzymać bez poważniejszych zabiegów remontowych 30-40 lat.

Znikną skrzyżowania jednopoziomowe, które były źródłem wielu kolizji i zdarzeń drogowych, w tym także bardzo groźnych. Na nową trasę będziemy mogli dostać się za pośrednictwem wygodnych i bezpiecznych węzłów bezkolizyjnych. Ruch lokalny zabezpieczą nowoprojektowane drogi w sąsiedztwie autostrady. Realizacja tej strategicznej trasy jest, zarówno dla kierowców, inwestora, jak i wykonawców, wyzwaniem szczególnym. Będzie to prowadzona pod ruchem rozbudowa istniejącej drogi krajowej nr 1 do standardu autostrady. Trzeba więc nie tylko prowadzić prace budowlane ale także zapewnić płynność ruchu i zadbać o bezpieczeństwo tak podróżujących, jak i wykonawców.  

GDDKiA Zakończenie budowy tego odcinka i pozostałych fragmentów autostrady A1 pozwoli na przejazd z trójmiejskich portów, aż do południowej granicy z Czechami w czasie skróconym do ok. 5 godzin! Podniesie to zdecydowanie konkurencyjność polskich portów i zachęci do korzystania z ich usług kontrahentów z takich krajów, jak: Czechy, Słowacja i Węgry.

Węzeł Piotrków Trybunalski Południe - węzeł Kamieńsk jest najdłuższym odcinkiem realizacyjnym na terenie województwa łódzkiego i liczy ponad 24 km. Na skrzyżowaniu z DW484 powstanie węzeł drogowych a  na całym tym odcinku 72 obiekty inżynierskie: w tym 16 wiaduktów autostradowe, trzy mosty autostradowe i kładka dla pieszych. Zrealizowane zostaną również urządzenia ochrony środowiska (ekrany przeciwhałasowe, przejścia i przepusty dla zwierząt w tym jedno duże nad autostradą) oraz trzy miejsca obsługi podróżnych: w Siomkach, Woli Krzysztoporskiej i Danielowie.

Przypomnijmy, że w realizacji są wszystkie pozostałe brakujące odcinki autostrady A1 od Tuszyna do Pyrzowic.

Podziel się