infoCAR

Zaloguj się

Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy ADR

Zaświadczenie ADR jest dokumentem wydawanym na 5 lat, po upływie tego okresu w celu przedłużenia uprawnień konieczne jest ukończenie kursu doskonalącego oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego kurs. O zaświadczenie ADR mogą się ubiegać osoby, które ukończyły 21 lat. Przepisu tego nie stosuje się dla kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wymogiem jest także to, że osoba występująca o zaświadczenie musi posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii. W celu uzyskania zaświadczenia po raz pierwszy, konieczne jest ukończenie kursu początkowego ADR, a następnie złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego kurs.

Fala Numer PESEL umieszczony zapisany w postaci ciągu znaków układających się w kształt fali zachodzącej na zdjęcie.

Hologram Antykseryczny transparentny element umieszczony wewnątrz struktury karty w sposób częściowo zachodzący na pole zdjęcia, zawierający dyfrakcyjny obraz optycznie zmienny.

Mikrotekst pozytywowy - linie, motywy lub części tła składające się z niewidocznych gołym okiem drobnych znaków w postaci liter wykrywalnych przy użyciu lupy. Mikrotekst

Grawerowanie wypukłe - zaczernienie z efektem wypukłości wyczuwalnym dotykiem na powierzchni karty. Grawerowanie wypukłe

Gilosze tła nachodzące na pole zdjęcia. Gilosz

Tłoczenie powierzchni wyczuwalne organoleptycznie Tłoczenie powierzchni

Mikrotekst negatywowy - linie, motywy lub części tła składające się z niewidocznych gołym okiem drobnych znaków w postaci liter wykrywalnych przy użyciu lupy. Mikrodruk negatywowy

Farba optycznie zmienna wykazująca zmianę blasku i barwy w zależności od kąta obserwacji lub oświetlenia. OVI

Subtelna i płynna zmiana barwy w obrębie tej samej linii giloszowej. Druk irysowy

Złożony obraz laserowy wykonany w strukturze soczewkowej wytłoczonej na powierzchni karty i wyczuwalnej organoleptycznie, zawierający co najmniej dwa obiekty graficzne widoczne naprzemiennie pod różnymi kątami patrzenia. MLI

Mikrotekst pozytywowy - linie, motywy lub części tła składające się z niewidocznych gołym okiem drobnych znaków w postaci liter wykrywalnych przy użyciu lupy. Mikrotekst

Mikrotekst negatywowy - linie, motywy lub części tła składające się z niewidocznych gołym okiem drobnych znaków w postaci liter wykrywalnych przy użyciu lupy. Mikrodruk negatywowy

Gilosze - delikatne ornamenty powstałe ze splecionych linii ciągłych tworzących wzór koronkowy. Gilosze

Subtelna i płynna zmiana barwy w obrębie tej samej linii giloszowej. Druk irysowy

Element lub motyw wykonany farbą transparentną w świetle widzialnym i świecącą w świetle ultrafioletowym. Nadruk fluorescencyjny

Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012

  1. Format karty identyfikacyjnej (układ poziomy) o wymiarze 85,595 mm (+/– 0,125 mm) x 53,975 mm (+/– 0,055 mm) i promieniu zaokrągleń w przedziale od 2,88 do 3,18 mm i grubości od 0,68 do 0,84 mm, wykonanej w 100% z wielowarstwowego poliwęglanu, której właściwości fizyczne i chemiczne odpowiadają standardom określonym w normach przenoszących normy:
    1) PN-ISO/IEC 7810:2006 Karty identyfikacyjne – Charakterystyki fizyczne;
    2) PN-ISO/IEC 7816-1:2007 Karty identyfikacyjne – Elektroniczne karty stykowe – Charakterystyki fizyczne.
  2. Metody weryfikowania cech fizycznych prawa jazdy w celu ich zgodności z międzynarodowymi standardami są zgodne z normą PN-ISO/IEc 10373-1:2008 karty identyfikacyjne – Metody badań.
  3. Prawo jazdy ma formę karty zbudowanej z wielowarstwowego poliwęglanu, przy czym warstwy zewnętrzne są przezroczyste, a warstwy środkowe nieprzezroczyste. Na karcie nadrukowano technikami offsetową i sitodrukową elementy graficzne i zabezpieczające, a techniką druku inkjetowego naniesiono kolorową fotografię posiadacza prawa jazdy.
  4. Barwa tła prawa jazdy jest utrzymana w tonacji różowej.