infoCAR

Zaloguj się

Przedłużenie ważności karty

Szanowni Państwo,

W okresie od złożenia wniosku do wydania nowej karty do tachografu (karta kierowcy)  prosimy nie dokonywać zmian (aktualizacji) w posiadanym prawie jazdy. Jakiekolwiek zmiany spowodują przerwanie procesu wydawania nowej karty oraz konieczność dosłania zaktualizowanego dokumentu prawa jazdy (kopii) i ponownej weryfikacji danych, co znacząco wydłuży czas oczekiwania na kartę. 

W sytuacji konieczności zmiany dokumentu prawa jazdy należy jej dokonać przed złożeniem wniosku o wydanie karty kierowcy.

 

W celu przedłużenia ważności karty (poprz. wznowienie karty) z powodu upływu terminu ważności karty, należy złożyć następujące dokumenty:

 • formularz wniosku - dostępny w formacie PDF w zakładce „Procedura składania wniosku o nową kartę”
 • kopię aktualnego prawa jazdy, wykonaną w skali 2:1;
 • fotografię kierowcy:
  • rozmiar: 3,5 cm X 4,5 cm
  • białe tło
  • bez nakrycia głowy, bez ciemnych okularów, lewy półprofil lub na wprost
  • podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem
 • dowód wniesienia opłaty za nową kartę

W części C wniosku należy zaznaczyć, iż wnosi Pan/Pani o przedłużenie ważności karty (poprz. wznowienie karty)  z powodu zbliżającego się terminu upływu ważności.

Opłatę za wydanie nowej karty kierowcy należy uiścić na numer rachunku bankowego PWPW S.A.:

numer konta: 04 1160 2202 0000 0000 6945 5545
(w tytule opłaty należy wpisać PESEL lub NIP, imię i nazwisko kierowcy/technika/właściciela przedsiębiorstwa)
 


Wypełniony i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy przesłać na adres:

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowy S.A.
ul. Karczunkowska 30
02-871 Warszaw
z dopiskiem: STC

 

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o przedłużenie ważności karty (poprz. wznowienie karty) za pośrednictwem Internetu.  Aby skorzystać z tej możliwości  niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wniosek elektroniczny znajduje się w zakładce Złóż wniosek przez Internet.

 

Informujemy, że wniosek o przedłużenie (poprz. wznowienie) dokumentu należy przesłać nie wcześniej niż 60 dni przed upływem ważności karty.

Wnioski, które przesłane zostaną wcześniej niż określony powyżej termin, zostaną automatycznie odrzucone, a wniesiona opłata zostanie zwrócona w pełnej kwocie, zgodnie z dyspozycją Wnioskodawcy.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz.U. z 2005., Nr. 180, poz.1494) użytkownik karty ma obowiązek zwrócić przeterminowaną kartę do PWPW S.A., nie wcześniej jednak niż 28 dni po upływie jej terminu ważności.

 

Reklama