infoCAR

RedutaPWPW
Zaloguj się

SYSTEM TACHOGRAFÓW CYFROWYCH W POLSCE

Obowiązek stosowania tachografów cyfrowych na obszarze Unii Europejskiej wszedł w życie 1 maja 2006 r. w związku z opublikowaniem 11 kwietnia 2006 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenia(WE) nr 561/2006 Parlamentu i Rady Europy w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85).

Wydawanie kart elektronicznych do tachografów cyfrowych jest obowiązkiem każdego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej. Zgodnie z Art. 29 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych podmiotem wydającym karty w Polsce jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

PWPW S.A. posiada niezaprzeczalne atuty, które predestynują ją do roli lidera wśród dostawców tego produktu

PWPW S.A. jako podmiot wydający karty odpowiedzialny jest za wydawanie:

  • Kart kierowcy – dla kierowców wykonujących przejazdy samochodami wyposażonymi w tachografy cyfrowe w celu rejestracji czasu i przebiegu jazdy.
  • Kart warsztatowych – dla uprawnionych techników zajmujących się obsługą serwisową tachografów cyfrowych. Karty te zabezpieczone są PIN-em i personalizowane dla technika warsztatowego.
  • Kart przedsiębiorstw – dla firm zajmujących się przewozem drogowym osób i towarów a służących do blokowania i odblokowywania tachografów w celu zabezpieczenia dostępu do danych przedsiębiorstwa.
  • Kart kontrolnych – dla organów kontroli transportu w celu pobierania danych i kontrolowania kierowcy oraz jego pracy. 

Reklama