infoCAR

Zaloguj się

Zmiany w szkoleniu kierowców

Utworzono: 06-10-2016 15:48

Ministerstwo infrastruktury i budownictwa opublikowało w Dzienniku ustaw nowelizację rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Materiały własne InfoCar

Materiały własne InfoCar

Zmiany nie są rewolucyjne, można je nazwać kosmetycznymi, ale wprowadzają kilka istotnych modyfikacji. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Oznaczenie instruktora szkolącego na kategorie z grupy A

Wprowadzony został obowiązek oznaczania instruktora uczestniczącego w szkoleniu kandydatów na kierowców kategorii: AM, A1, A2 i A. W przypadku prowadzenia szkolenia z wykorzystaniem drugiego motocykla, szkolący musi być oznaczony kamizelką z napisem „instruktor”. W przypadku szkolenia z wykorzystaniem samochodu, na podjeździe musi być umieszczona z tyłu informacja o prowadzonym szkoleniu. Drugi pojazd uczestniczący w szkoleniu nie może być oznaczany niebieską literą „L”. Wprowadzone informacje, mają na celu informować innych kierowców, że przed nimi jest prowadzone szkolenie, co powinno przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa niedoświadczonych motocyklistów w czasie szkolenia.

Zaliczenie szkolenia z pierwszej pomocy

Przy rozszerzaniu uprawnień o kategorie wyższe niż B (B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E) uznaje się, że kandydat na kierowcę ma zaliczone szkolenie z udzielania pierwszej pomocy i nie jest konieczne powtarzanie go.

Tryb awaryjny rejestracji szkolenia

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub braku dostępu do Internetu dopuszcza się prowadzenie dokumentacji szkolenia „na papierze” z wykorzystaniem karty przeprowadzonych zajęć. Dane w systemie teleinformatycznym muszą być jednak uzupełnione najpóźniej przed rozpoczęciem kolejnych zajęć.

Wydłużenie szkolenia teoretycznego na kategorię A1

Szkolenie zostaje wydłużone o 1 godzinę zajęć teoretycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Nowe pojęcie - szkolenie równoległe

Wprowadzone został wprowadzony nowy rodzaj szkolenia, gdzie kandydat na kierowcę uczestniczy w szkoleniu na więcej niż jedną kategorię prawa jazdy jednocześnie z zastrzeżeniem, że szkolenie odbywa się w jednej szkole jazdy.

Pierwsza pomoc tylko raz w szkoleniu równoległym

W przypadku uczestniczenia w szkoleniu równoległym, na kategorie np. A2 i B (lub inne), kandydat na kierowcę musi uczestniczyć w kursie pierwszej pomocy z zakresu szkolenia na tylko jedną kategorię prawa jazdy.

Nieobowiązkowe 50 km dla początkujących motocyklistów

Rozporządzenie dotychczas wymagało, by podczas godziny szkolenia praktycznego, kandydat na kierowcę pokonywał za kierownicą co najmniej 50 km.  Wymóg ten został zniesiony dla szkolenia na kategorie A2 i A w sytuacji, gdy szkolenie odbywa się na motocyklu odpowiadającym niższej kategorii prawa jazdy.

Obowiązkowa karta przeprowadzonych zajęć

Wprowadzony został obowiązek posiadania przez osobę szkoloną karty przeprowadzonych zajęć. Jej brak oznacza, że kandydat na kierowcę nie może uczestniczyć w części praktycznej szkolenia.

Więcej osób w „elce”

Zwiększeniu uległ limit osób, które mogą znajdować się w podjeździe szkoleniowym w czasie, gdy za kierownicą siedzi kursant. W przypadku kategorii B1 i B będzie można zabrać ze sobą dwie dodatkowe osoby szkolone. W przypadku B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E, Zabrać ze sobą będzie można aż 6 dodatkowych osób. Umożliwi to prowadzenie szkolenia na zdecydowanie dłuższych odcinkach,  i wpłynie na pełniejsze wykorzystanie pojazdu szkoleniowego przez szkoły jazdy.

Źródła:

Tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

Tekst nowelizacji rozporządzenia

 

Podziel się