infoCAR

Zaloguj się

Wakacje: przepisy dotyczące przewożenia dzieci w fotelikach

Utworzono: 28-06-2016 14:33

Podczas wakacji zapewne wielu kierowców będzie przewozić dzieci w swoich autach. Zobacz, jakie dzieci zgodnie z przepisami musza być obowiązkowo umieszczane w fotelikach, a jakich dzieci ten obowiązek nie dotyczy.

Materiały własne InfoCar

Materiały własne InfoCar

Kwestie przewożenia dzieci w samochodach regulują przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym, które zmieniły się 15 maja 2015 r. Zniesiona została granica wieku dla dzieci (12 lat), które muszą być obowiązkowo zapięte w foteliku lub siedzących na tzw. podstawce. Teraz, niezależnie od wieku, każde dziecko, które osiągnie minimum 150 cm wzrostu, nie będzie musiało korzystać z fotelika. Dotyczy to wszystkich siedzeń pojazdu w tym miejsca pasażera z przodu.

Dziecko o wzroście co najmniej 135 cm może być przewożone na tylnych siedzeniach przypięte jedynie pasami bezpieczeństwa bez fotelika. Jest jednak warunek. Przepis mówi o tym, że takie rozwiązanie może być stosowane tylko wówczas, gdy na rynku nie będzie można znaleźć fotelika dostosowanego do wagi i wzrostu takiego dziecka.

Dziecko w wieku do lat 3 nie może być przewożone samochodem nie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa. W większości przypadków chodzi o pojazdy wyprodukowane już dawno temu, ponieważ od wielu lat standardem jest wyposażanie każdego miejsca siedzącego w pasy bezpieczeństwa.

Od ponad roku obowiązuje również przepis stanowiący ułatwienie dla rodzin posiadających więcej niż dwójkę dzieci. W sytuacji, gdy w pojeździe będą już zamontowane dwa foteliki dla dzieci, a niemożliwe będzie zamontowanie trzeciego, wówczas trzecie dziecko w wieku co najmniej 3 lat może być przewożone na tylnej kanapie bez fotelika, przypięte jedynie standardowymi pasami bezpieczeństwa. Przewożenie dziecka w wieku 3 lat bez fotelika, w takim przypadku będzie zgodne z przepisami, ale raczej nie warto ryzykować jego zdrowiem, a nawet życiem. Przy zderzeniu z nawet niewielką prędkością, tak małe dziecko może się wyśliznąć z pasów bezpieczeństwa i doznać poważnych obrażeń. Jeżeli zatem tylna kanapa pojazdu nie daje możliwości zamontowania trzech fotelików, wówczas warto podjąć decyzję o zmianie pojazdu na większy.

Kierowcy powinni też pamiętać o prawidłowym zamontowaniu fotelików dopasowaniu ciasności wewnętrznych pasów bezpieczeństwa. Zbyt luźne zapięcie może nie zagwarantować dostatecznego poziomu bezpieczeństwa.

Przepisy:  Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Art. 39
(…)
3. W pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3*, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu jest przewożone, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 3b, w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z:
1) masą i wzrostem dziecka oraz
2) właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe.
3a. Foteliki bezpieczeństwa dla dziecka oraz inne urządzenia przytrzymujące dla dzieci są instalowane w pojeździe, zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane.
3b. Zezwala się na przewożenie w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, na tylnym siedzeniu pojazdu, dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z warunkami, o których mowa w ust. 3.
3c. Zezwala się na przewożenie w pojeździe kategorii M1 i N1, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, na tylnym siedzeniu pojazdu, trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci.

* Załącznik nr 2 do Ustawy Prawo o ruchu drogowym:

KATEGORIE POJAZDÓW
1. Kategoria M: pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające co najmniej cztery koła, w tym:
1) kategoria M1: pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy;
2) kategoria M2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 5 t;
3) kategoria M3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalna masę całkowitą przekraczającą 5 t.
2. Kategoria N: pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła i zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków, w tym:
1) kategoria N1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t;
2) kategoria N2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t;
3) kategoria N3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 t.

Podziel się