infoCAR

Zaloguj się

Umiem jeździć, uczyłem się pod domem

Utworzono: 10-11-2015 0:00

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, realizując wniosek o kontrolę zatrzymali czteroosiowy pojazd ciężarowy należący do przewoźnika krajowego, którym  przewożono ładunek ziemi. W toku kontroli inspektorzy wezwali kierującego do okazania prawa jazdy.

Zatrzymany pojazd, źródło: www.gitd.gov.pl

Zatrzymany pojazd, źródło: www.gitd.gov.pl

W odpowiedzi usłyszeli od 19-letniego kierującego, posiadającego prawo jazdy jedynie kategorii B, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami ciężarowymi. Kierujący dodał, że mimo braku wymaganych uprawnień potrafi bezpiecznie kierować pojazdami ciężarowymi, gdyż nauczył się tego trenując manewry pod domem. Kierujący nie odbył również szkolenia uprawniającego do wykonywani pracy na stanowisku kierowcy zawodowego ani nie przeszedł stosowanych badań lekarskich i psychologicznych.

Skrzynia ładunkowa pojazdu ciężarowego, którym przewożono ładunek sypki nie była zabezpieczona plandeką. Mając na uwadze powyższy stan, na kierującego za powyższe wykroczenia nałożono mandaty karne. Konsekwencje poniesie także osoba zarządzająca przedsiębiorstwem transportowym za dopuszczenie ww. kierującego do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy zawodowego bez wymaganego szkolenia oraz badań lekarskich i psychologicznych.

Źródło: www.gitd.gov.pl

Podziel się