infoCAR

Zaloguj się

Ukryty ADR

Utworzono: 21-10-2015 0:00

15 października inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, prowadząc działania kontrolne w miejscowości Stare Pole, na drodze krajowej nr 22, zatrzymali do kontroli zespół pojazdów należących do przewoźnika rosyjskiego.

W trakcie kontroli ustalono, iż w kontrolowanym pojeździe jadącym do Kaliningradu przewożone są, z rażącymi naruszeniami przepisów o ich przewozie – towary niebezpieczne. W przyczepie znajdowało się 18 beczek, po 240 kg każda, substancji niebezpiecznych – żrących zasadowych nieorganicznych. Ujawniono szereg naruszeń, w tym m.in. brak oznaczenia oraz wyposażenia pojazdów oraz nieposiadania przez kierowcę zaświadczenia ADR. Dodatkowo kierowca naruszył obowiązujące normy czasu pracy, w związku z czym został ukarany mandatem karnym.  Od przewoźnika rosyjskiego, za stwierdzone naruszenia przy przewozie materiałów niebezpiecznych pobrano kaucję w  kwocie 3650 zł.  Zakazano dalszej jazdy do czasu usunięcia nieprawidłowości. Podjęto także działania zmierzające do ukarania firmy załadowczej, ponoszącej również odpowiedzialność za zaistniałą sytuację.

Źródło: www.gitd.gov.pl

Podziel się