infoCAR

Zaloguj się

Trzy poważnie przeciążone pojazdy podczas ważenia w Łodzi

Utworzono: 28-05-2014 0:00

16 maja inspektorzy z Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji przeprowadzili kontrole pojazdów wykonujących przewozy drogowe na terenie miasta Łodzi w okolicach m.in. budowy Dworca Fabrycznego.

Zatrzymane pojazdy, źródło: www.gitd.gov.pl

Zatrzymane pojazdy, źródło: www.gitd.gov.plGłównym celem kontroli było ustalenie czy kierujący pojazdami ciężarowymi wykonują przewóz mas ziemnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie parametrów dotyczących masy i nacisków na osie pojazdów. W tym celu wszystkie zatrzymane do kontroli pojazdy zostały zważone na nowej wadze przy ulicy Papierniczej na Widzewie.

Inspektorzy w trzech przypadkach ujawnili znaczne przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej oraz dopuszczalnych nacisków na osie kontrolowanych pojazdów. Rekordzista miał przekroczoną dopuszczalną masę całkowitą o 9,3 tony, kolejny pojazd o 7 ton, a przekroczenie trzeciej wywrotki wyniosło 5,6 tony. W związku z powyższym wszczęto trzy postępowania administracyjne wobec przewoźnika, ponieważ wszystkie trzy wywrotki pochodziły z jednej firmy. Postępowanie w dwóch przypadkach może zakończyć się karą nawet w kwocie 15.000 zł, a w trzecim przypadku 2.000 zł w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami kontrolowanych pojazdów.

W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone podobne kontrole połączone z ważeniem w celu wyeliminowania przeciążonych pojazdów, które niszczą drogi i stanowią zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.


źródło: www.gitd.gov.pl

Podziel się