infoCAR

Zaloguj się

Prawo jazdy z kodem 96 za granicą

Utworzono: 02-03-2017 15:17

Polskie prawo na mocy unijnych przepisów dopuszcza możliwość rozszerzenia uprawnień kategorii B dotyczących ciągnięcia przyczep o dodatkowe 750 kg. Chodzi o kod 96 prawa jazdy, który jest również uznawany za granicą.

Materiały własne InfoCar

Materiały własne InfoCar

Przepisy mocujące kod 96 w prawie państw członkowskich, znalazły się w dyrektywie unijnej nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18), co oznacza, że prawo jazdy z kodem 96 jest uznawane przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Kod 96 będzie również uznawany przez inne państwa, które nie są członkami Unii Europejskiej, ale  z Unią wiążą je umowy w sprawie wzajemnego uznawania praw jazdy.  Listę tych państw można znaleźć na stronach ONZ, gdzie wymienione zostały wszystkie strony Konwencji Wiedeńskiej w sprawie ruchu drogowego z 8 listopada 1968 r. Wśród nich znajdują się państwa takie jak: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Rosja, Ukraina, Białoruś itd.

Lista państw, które są stronami Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (ang.)

Na terenie wymienionych państw, kierowca posiadający prawo jazdy kategorii B z kodem 96, nie powinien mieć żadnych problemów z prowadzeniem uprawnionego zestawu o masie większej niż 3500 kg.

Co dają uprawnienia?

Zacznijmy od tego, że standardowe prawo jazdy kategorii B uprawnia dociągnięcia przyczepy lekkiej, a więc takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg. W praktyce oznacza to, że taki zestaw może maksymalnie osiągnąć ciężar 4250 kg np. samochód dostawczy o masie3500 kg + przyczepa lekka 750 kg. Kierowca z prawem jazdy kategorii B może też ciągnąć przyczepę inną niż lekka, o ile masa zestawu nie przekroczy 3500 kg. Dopuszczalne jest zatem, by samochód osobowy o masie np. 1500 kg, ciągnął przyczepę o masie 1000 kg, ponieważ łączna masa zestawu wyniesie 2500 kg i rzecz jasna nie przekroczy dopuszczalnej granicy 3500 kg.

Dodanie do prawa jazdy kodu 96, pozwala na przekraczanie granicy 3500 kg całkowitej masy zestawu, ale taki zestaw nie może ważyć więcej niż 4250 kg. Dopuszczalne zatem staje się prowadzenie samochodu o dmc np. 2500 kg wraz z przyczepą kempingową o dmc 1500 kg. W takiej sytuacji zestaw z maksymalnym obciążeniem waży 4000 kg, a zatem mieści się z 250 kg zapasem w granicach kategorii B z kodem 96. Wyrobienie kodu 96 pozwala na ciągnięcie nie tylko przyczep kempingowych. W zakresie uprawnień znajdują się również lawety samochodowe, oraz inne przyczepy o różnorakim zastosowaniu (dla koni, budowlane, do przewozu łodzi, motocykli itd.). Składając zestaw należy pamiętać o tym, że dopuszczalna masa całkowita przyczepy wraz z obciążeniem nie może przekraczać masy pojazdu ciągnącego, a także o tym, że łączna masa zestawu nie może przekroczyć 4250 kg. Ponadto każdy pojazd ma w dowodzie rejestracyjnym określoną maksymalną masę przyczepy. Wynika to z różnego typu uwarunkowań pojazdu ciągnącego, a w szczególności jego hamulców. Informacje na ten temat można znaleźć w rubrykach O.1 i O.2 (maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem/bez hamulca) dowodu rejestracyjnego, a także w rubryce F.3 (dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów). Rubryka F.3 zawiera dane tylko wtedy, gdy pojazd jest wyposażony w hak holowniczy.

 

Więcej na temat prawa jazdy z kodem 96, a także o procedurze zdobywania go, w naszym artykule na ten temat.

 

Podziel się