infoCAR

Zaloguj się

Podpisano umowę na realizację S7 węzeł Rybitwy - węzeł Igołomska w Krakowie

Utworzono: 23-07-2014 0:00

v>

Wizualizacja mostu
W sierpniu 2014 r. nastąpi przekazanie placu budowy, a na przełomie sierpnia i września wykonawca planuje rozpoczęcie robót związanych z realizacją  tzw. „Trasy Nowohuckiej" . We wtorek 22 lipca 2014 r. w siedzibie GDDKiA Oddział Kraków podpisana została umowa z konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. oraz Heilit + Woerner Sp. z o.o., na realizację odcinka S7 węzeł Rybitwy – węzeł Igołomska we wschodniej części Krakowa. 528 898 852 zł.​$(function ($) {if ($('#article div').size() > 1) {$('#article').quickPager({ pageSize: 1 });}});

Podziel się