infoCAR

Zaloguj się

Plus 50 km/h w obszarze zabudowanym – Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w sprawie przepisu

Utworzono: 11-10-2016 19:53

Zastrzeżenia do przepisu nakazującego policji zatrzymać prawo jazdy kierowcy, który przekroczył w obszarze zabudowanym prędkość o więcej niż 50 km/h, zgłosił Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Trybunał jednak tylko w części podzielił wątpliwości rzecznika.

Materiały własne InfoCar

Materiały własne InfoCar

Wątpliwości rzecznika dotyczyły karania za ten sam czyn dwukrotnie, a zatem poprzez nałożenie za czyn kary w postaci mandatu karnego i kary administracyjnej w postaci zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące. Inne zastrzeżenia wnioskodawcy dotyczyły sposobu rozpatrywania spraw przez sądy administracyjne, a także swobód obywatelskich.

Trybunał Konstytucyjny w części nie podzielił zastrzeżeń Rzecznika Praw Obywatelskich. W komunikacie trybunału czytamy:

Nakładanie w ramach dwóch różnych postępowań (karnego i administracyjnego) za ten sam czyn (tj. za przekroczenie prędkości dopuszczalnej o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym) dwóch różnych sankcji (czasowego zatrzymania prawa jazdy oraz grzywny) nie narusza zasady, że nie można orzekać dwa razy w tej samej sprawie. Niezgodne z konstytucją są zaskarżone przepisy w zakresie, nie przewidują sytuacji usprawiedliwiających kierowanie pojazdem z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym  wówczas, gdy zachodzi stan wyższej konieczności – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.

Nie ma zatem przeszkód konstytucyjnych, by policja nadal realizowała przepisy mówiące o zatrzymywaniu praw jazdy za przekroczenie prędkości  w obszarze zabudowanym o więcej, niż 50 km/h. Trybunał wskazuje jednak na konieczność uwzględnienia w przepisach stanu wyższej konieczności. Chodzi na przykład o sytuację, gdy kierowca przekracza dozwoloną prędkość w celu ratowania życia osoby znajdującej się w pojeździe, która musi jak najszybciej znaleźć się w szpitalu. W aktualnym stanie prawnym nie mają znaczenia okoliczności popełnienia wykroczenia.

Podziel się