infoCAR

Zaloguj się

Ostrzejsze kary dla pijanych kierowców

Utworzono: 26-05-2015 0:00

Z dniem 18 maja 2015 r. zaczęło obowiązywać nowe prawo na mocy którego, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu będzie kosztować znacznie więcej – zarówno w przenośni, jak i dosłownie.

Pijani kierowcy muszą się liczyć z bardzo poważnymi konsekwencjami, źródło: materiały własne www.info-car.pl

Pijani kierowcy muszą się liczyć z bardzo poważnymi konsekwencjami, źródło: materiały własne www.info-car.pl

Dłuższe kary

Podstawową zmianą jest wydłużenie okresu zakazu prowadzenia pojazdów z 10 lat do maksymalnie 15 za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu. Sądy dostały jednak także możliwość orzekania zakazu dożywotniego w szczególnych przypadkach. Minimalna kara za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu nie będzie mogła wynieść mniej niż 3 lata.

Wyższe kary

Zmianie uległy także kwoty, jakie będą musiały zapłacić osoby złapane na jeździe pod wpływem alkoholu. Za pierwszym razem kara nie będzie mogła wynieść mniej niż 5 tys. zł. Przy ponownym przyłapaniu na jeździe w stanie nietrzeźwości kierowca będzie musiał zapłacić karę w wysokość nie mniejszej niż 10 tys. zł. Nie mniej niż 10 tys. zł zapłaci również kierowa, który spowoduje wypadek pod wpływem alkoholu. Pieniądze uzyskane z kar wpłacanych przez kierowców, będą przekazywane na rzecz funduszu osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Blokada alkoholowa

Osoby, wobec których sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów będą mogły starać się o złagodzenie kary po połowie jej obowiązywania. W przypadku kierowców wobec których orzeczono zakaz dożywotni, złagodzenie będzie mogło nastąpić dopiero po 10 latach obowiązywania kary. Złagodzenie polega na zmianie brzmienia zakazu na: zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Chodzi o urządzenie, które uniemożliwia uruchomienie silnika osobie nietrzeźwej, zgodnie z ustawową definicją: blokada alkoholowa – urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowuje przepisy szczegółowe dotyczące blokad alkoholowych.

W myśl przepisów kierowca korzystający z możliwości kierowania pojazdem z blokadą alkoholową będzie musiał posiadać przy sobie zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym blokady alkoholowej. Takie badanie będzie przeprowadzane w stacji kontroli pojazdów co rok niezależnie od wieku pojazdu. Badanie będzie polegało na sprawdzeniu, czy urządzenie nie posiada widocznych uszkodzeń obudowy lub przewodów elektrycznych. Sprawdzane będzie również to, czy pojazd może zostać uruchomiony bez użycia blokady alkoholowej. Koszt badania został ustalony w wysokości 50 zł. 

Oprócz tego urządzenie będzie musiało corocznie być poddawane kalibracji. Zaświadczenie o wykonanej kalibracji kierowca również będzie musiał mieć przy sobie. Kalibrację przeprowadzać będzie producent urządzenia lub jego przedstawiciel. Pierwsza kalibracja będzie musiała zostać wykonana przez zamontowaniem urządzenia w pojeździe.

Kierowca będzie musiał posiadać w pojeździe blokadę alkoholową, co najmniej do momentu ustania obowiązywania wcześniej orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.

Podziel się