infoCAR

Zaloguj się

Odbieranie prawa jazdy ze względu na stan zdrowia

Utworzono: 21-09-2015 0:00

Większość posiadaczy prawa jazdy w Polsce ma dokument wydany bezterminowo. To oznacza, że uprawnienia do kierowania pojazdami każda z tych osób ma do końca życia niezależnie od stanu zdrowia i sprawności organizmu.

Należy reagować zanim będzie za późno, źródło: materiały własne info-car.pl

Należy reagować zanim będzie za późno, źródło: materiały własne info-car.pl

Taki stan rzeczy sprawia, że niestety nierzadko za kierownicę siadają osoby, które ze względu na stan zdrowia nie powinny prowadzić pojazdów.  Problem zazwyczaj dotyczy osób starszych, ale nie tylko. Postępująca choroba, praca w szkodliwych warunkach, zaburzenia psychiczne itd. mogą sprawić, że problem z prowadzeniem pojazdu może mieć także osoba relatywnie młoda.

Rozmowa

Zawsze w takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest szczera rozmowa z osobą, co do której zachodzi podejrzenie, że nie jest już w stanie dostatecznie dobrze panować nad pojazdem. W dużej części przypadków taka rozmowa rozwiązuje problem i kierowca postanawia nie korzystać już z uprawnień. Problem pojawia się wtedy, gdy mimo próśb, kierowca nie godzi się na „odwieszenie kluczyków na kołek” i dalej prowadzi pojazd powodując przy tym niemałe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W takich przypadkach osoby zainteresowane bezpieczeństwem bliskiej osoby, mają kilka dróg prawnych, by pozbawić ją prawa jazdy.

Wydział komunikacji

Najmniej inwazyjną drogą jest bezpośrednie złożenie wniosku do urzędu, który wydał prawo jazdy (urząd miasta lub starostwo powiatowe) o przeprowadzenie badań lekarskich stwierdzających istnienie lub brak przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. Wnioskować można również o wykonanie badań i przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego kwalifikacje kierowcy. Egzamin w takim przypadku będzie wyglądać tak samo, jak egzamin dla osoby uzyskującej prawo jazdy po raz pierwszy. Po złożeniu wniosku do urzędu wezwane zostaną obie strony, zarówno osoba, co do której zachodzi podejrzenie, że nie jest już w stanie prowadzić pojazdu, jak również wnioskodawca. W takim przypadku procedura zostanie rozpoczęta tylko wówczas, gdy wyrazi na to zgodę osoba, której dana sprawa dotyczy. Niestety w takich przypadkach bardzo często zdarza się tak, że kierowca nie godzi się na kontrolne sprawdzenie stanu zdrowia lub kwalifikacji jako kierowcy. Zdarza się jednak i odwrotnie, kiedy to kierowca chce bliskim udowodnić, że nadal jest dobrym kierowcą i poddaje się procedurze.

Policja

Uprawnienia do wystawienia skierowania na kontrolne badania lekarskie i egzamin sprawdzający, ma również policja. Kierowca wcale nie musi przy tym przekroczyć dopuszczalnej liczby punktów karnych, spowodować wypadku, ani nawet kolizji. Jeżeli policjant zauważy kierowcę, po którym widać, że nie radzi sobie z prowadzeniem pojazdu, a jest trzeźwy i nie jest pod wpływem środków odurzających, wówczas skieruje takiego kierowcę na badania kontrolne i ewentualnie na egzamin sprawdzający. W takich przypadkach problem może być jednak to, że ze względu na małą liczbę patroli policyjnych  w porównaniu do ogromnej liczby kierowców, raczej łatwo jest uniknąć czujnego oka policjanta. Na szczęście jest możliwość zgłoszenia na policję niebezpiecznego kierowcy.

Jeżeli wyczerpią się już wszystkie możliwości pokojowego załatwienia sprawy, wówczas w trosce o życie i zdrowie osoby, która nie radzi sobie z prowadzeniem samochodu, można złożyć policji doniesienie na taką osobę. Wystarczy zadzwonić pod numer alarmowy i wezwać policję. Funkcjonariusze przyjmą zeznania – należy powiedzieć na czym polegają trudności w prowadzeniu pojazdu, jakie niebezpieczne zachowania na drodze wykonuje osoba, o której mowa. Policja na podstawie zebranych informacji podejmie decyzję, czy w danej sprawie istnieje uzasadnienie do tego, by kierowca został poddany badaniom kontrolnym i egzaminowi sprawdzającemu. Każda zgłoszona sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie i jeżeli policja uzna, że nie ma przesłanek do tego, by skierować starszą lub chorą osobę na badania. Policja będzie sprawdzać głównie to, czy zgłoszenie nie jest podyktowane innymi przesłankami niż bezpieczeństwo ruchu drogowego. Motywacją osób zgłaszających tego typu sprawy może być na przykład to, że chcą przejąć samochód rodzica, dziadka itd. Jeżeli jednak motywacja jest jak najbardziej czysta i uzasadniona, wówczas nie należy zwlekać ze zgłoszeniem sprawy policji.

Podziel się