infoCAR

Zaloguj się

Egzamin teoretyczny ważny bezterminowo

Utworzono: 27-08-2014 0:00

Od 24 sierpnia raz zaliczony egzamin teoretyczny nie ma terminu ważności. Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami znosi sześciomiesięczny czas na zaliczenie egzaminu praktycznego.

Nowy egzamin zawiera zdjęcia i filmy z rzeczywistych sytuacji i problemów drogowych., źródło: materiały własne www.info-car.pl

Nowy egzamin zawiera zdjęcia i filmy z rzeczywistych sytuacji i problemów drogowych., źródło: materiały własne www.info-car.pl

Przepis dotyczy wszystkich kategorii prawa jazdy. To oznacza, że do egzaminu praktycznego będzie można podejść nawet po kilku latach od zaliczenia egzaminu praktycznego.


Na mocy nowelizacji skrócony został artykuł 52 Ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151), który dotychczas brzmiał:

Art. 52.
1. Warunkiem przystąpienia do praktycznej części egzaminu państwowego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.
Pozytywny wynik z części teoretycznej jest ważny przez okres 6 miesięcy od dnia jego uzyskania.

Nowelizacja skraca przepis o ostatnie zdanie.

Egzamin teoretyczny w zmienionej formie obowiązuje od 19 stycznia 2013 r. i od początku wzbudzał wiele kontrowersji. Na samym początku zaliczał go co dziesiąty kandydat na kierowcę. Potem było już o wiele lepiej, ale i tak zdawalność nie jest podobna do wyników sprzed reformy, gdy wyuczoną na pamięć teorię zdawało za pierwszym razem około 90% kandydatów. Obecnie odpowiednio przygotowani kandydaci na kierowców nie mają problemów z uzyskaniem wystarczająco wysokiej liczby punktów, mowa jednak tylko o tych osobach, które przyłożyły się do nauki. Wprowadzenie nowego egzaminu na prawo jazdy z niejawnymi pytaniami spowodowało, że kandydaci na kierowców przestali „wkuwać” testy na pamięć i skupili się na poznaniu i zrozumieniu przepisów ruchu drogowego – reforma przyniosła zakładany skutek.

Zniesienie terminu ważności egzaminu teoretycznego przygotowuje grunt pod kolejną reformę, czyli zniesienie obowiązku uczestniczenia w szkoleniu teoretycznym podczas kursu nauki jazdy. Po zaliczeniu egzaminu teoretycznego w WORD (wojewódzki ośrodek ruchu drogowego), kandydat na kierowcę będzie mógł od razu rozpocząć szkolenie praktyczne. Ten przepis ma zacząć obowiązywać z początkiem 2015 r.
 

Podziel się