infoCAR

Zaloguj się

Bez ekojazdy na egzaminie, jeśli zdasz teorię przed 1 stycznia

Utworzono: 26-11-2014 0:00

Od 1 stycznia kandydatom na kierowców dochodzi dodatkowe zadanie egzaminacyjne tzw. ekojazda, czyli dynamiczna zmiana biegów oraz hamowanie silnikiem. Przepisy nie będą jednak dotyczyć osób, które zdadzą część teoretyczną egzaminu przed 1 stycznia.

Egzamin na prawo jazdy, źródło: materiały własne www.info-car.pl

Egzamin na prawo jazdy, źródło: materiały własne www.info-car.pl

Kandydaci na kierowców, którzy ukończą szkolenie, a także zaliczą część teoretyczną egzaminu przed 1 stycznia 2015 r. nie będą musiały wykazywać się umiejętnościami zawartymi w nowym wzorze arkusza egzaminacyjnego w pozycjach: 32 właściwa zmiana biegów – jazda energooszczędna oraz 33 hamowanie silnikiem przy zatrzymaniu i zwalnianiu – jazda energooszczędna. Co ciekawe od 24 sierpnia obowiązuje przepis mówiący o tym, że raz zaliczony egzamin teoretyczny ma ważność bezterminową. Oznacza to, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy, a może nawet lat, kandydaci na kierowców, którzy wcześniej zaliczyli część teoretyczną egzaminu, nie będą musieli wykazywać się umiejętnością jazdy energooszczędnej na egzaminie praktycznym. Co innego w przypadku tych osób, którzy teorie zaliczą już w 2015 r., ich przepis będzie obowiązywać w pełni.

§ 2. W stosunku do osób, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ukończyły szkolenie podstawowe i uzyskały pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu państwowego, część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadza się na dotychczasowych zasadach.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r*.

Podczas „nowego egzaminu” oceniana będzie sprawna i dynamiczna zmiana biegów oraz umiejętność hamowania silnikiem. Zgodnie z brzmieniem przepisu, kandydat na kierowcę powinien włączyć czwarty bieg przed osiągnięciem prędkości 50 km/h, a zmiany biegów powinien wykonywać w zakresie od 1800 do 2600 obrotów na minutę. Przepis wydaje się być zaprojektowany dla samochodów z silnikiem benzynowym. Nie ma się też czemu dziwić, ponieważ w absolutnej większości samochody egzaminacyjne wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego posiadają pojazdy  z silnikami benzynowymi. Problem może pojawić się w przypadku osób, które będą chciały zdawać egzamin na samochodzie szkoły jazdy (od niedawna jest to możliwe), a szkoła jazdy podstawi na egzamin samochód z silnikiem diesla. W przypadku wielu silników wysokoprężnych energooszczędna zmiana biegów może się odbywać przy obrotach silnika znacznie mniejszych niż 1800. Nie zmienia to faktu, że do egzaminu należy się przygotować tak, by zmieniać biegi przy obrotach silnika co najmniej 1800 obr./min – brzmienie przepisu jest sztywne i nie pozostawia miejsca na interpretację:

Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E); w zakresie prawa jazdy kategorii B i B+E osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie, kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.


Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E)*.

Przepisy dotyczące energooszczędnej jazdy nie będą dotyczyć kategorii AM, A1, A2, A, oraz T. W przypadku pozostałych kategorii egzaminator będzie mógł nie zaliczyć egzaminu państwowego, jeżeli kandydat na kierowcę nie będzie wykazywał się umiejętnością energooszczędnej jazdy.

*Rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 9 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Podziel się