infoCAR

Zaloguj się

Akcja promująca bezpieczne zachowania na drodze pn. „WIDOCZNA GMINA”

Utworzono: 22-11-2013 0:00

Od 2009 roku z powodzeniem realizowana jest kampania na rzecz promowania i propagowania bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży w ruchu drogowym pn. "Widoczna Gmina", której głównym celem jest przekazanie przede wszystkim potrzeby noszenia elementów odblaskowych, zwłaszcza przez najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

 
Wspólne działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy dotyczące ww. projektu cieszą się ogromnym zainteresowaniem jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
 
W trakcie realizacji zadań w ramach ww. projektu do stycznia 2013 r. na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego zostało rozdysponowanych kilka tysięcy kamizelek odblaskowych wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych. Inicjatywa nawiązuje bezpośrednio do założeń rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" i ma na celu zachęcić wszystkie władze samorządowe do przeznaczenia środków finansowych na zakup elementów odblaskowych (kamizelek, itp.) dla dzieci klas I-III szkół podstawowych, znajdujących się na terenie danej jednostki. Każda jednostka samorządowa szczebla gminnego, która wyrazi potrzebę zorganizowania na swoim terenie ww. akcji otrzyma zapewnienie udziału w przedsięwzięciu funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, ratowników medycznych oraz przedstawiciela Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego K-P UW w Bydgoszczy.
 
kom. Adam Sobecki
Żródło: WRD KWP w Bydgoszczy
 
 

Podziel się